Foutmeldingen in koppeling Exact Online
Incident Report for Blue10
Resolved
Zoals gemeld in de vorige update hebben we in samenwerking met de API support van Exact Online de problemen achter de foutmeldingen met foutcode 500 achterhaald. In de afgelopen dagen hebben we gefaseerd een update uitgerold waarin de Blue10 dienst weer inhoudelijke foutmeldingen toont op het moment dat een foutcode 500 wordt ontvangen uit Exact Online. Op dit moment staat de update voor iedere klant live en staat er bij de foutcode 500 een inhoudelijke foutmelding.
Een foutmelding vanuit Exact Online wordt in de Blue10 dienst in rode tekst getoond, linksboven in de factuurkop en linksonder in de historie van de factuur.

Let op: De fout waardoor de factuur ongedaan gemaakt is, is dus niet verholpen. Er is alleen, net zoals voorheen, inzichtelijk gemaakt waarom de boeking ongedaan gemaakt is. Facturen met een foutcode 500 dien je opnieuw te boeken door de actie ‘Boeken en blokkeren’ of ‘Factuur boeken’ uit te voeren. De boeking zal opnieuw ongedaan gemaakt worden, maar daarna krijg je in de Blue10 dienst wel een duidelijke foutmelding te zien. Na het verhelpen van deze foutmelding kan de factuur nogmaals geboekt worden vanuit de Blue10 dienst. De boeking is daarna wel beschikbaar in Exact Online.
Posted Feb 18, 2019 - 17:21 CET
Monitoring
In samenwerking met de API support van Exact Online hebben we de problemen achter de foutmeldingen met foutcode 500 kunnen achterhalen. Zoals toegelicht in de vorige update zag Blue10 geen foutmelding meer bij de foutcode die de Blue10 dienst terugkreeg vanuit Exact Online op moment dat er een factuur geboekt werd vanuit de Blue10 dienst in Exact Online. Blue10 krijgt een foutcode 500 terug, waarbij voorheen alleen de foutcode 500 vastgelegd werd. Bij de API van Exact Online krijgt Blue10 een foutcode op het moment dat er een boeking niet gemaakt kan worden vanwege (een beperking in) de gebruikersrechten van de gebruiker waaronder de koppeling gemaakt is of vanwege instellingen in Exact Online die het niet mogelijk maken om de betreffende factuur vanuit de Blue10 dienst te boeken in Exact Online.

Blue10 en Exact Online hebben dit gezamenlijk opgelost en er wordt vanaf vandaag een update uitgerold waarin de Blue10 dienst weer inhoudelijke foutmeldingen toont op het moment dat een foutcode 500 wordt ontvangen uit Exact Online. Een foutmelding vanuit Exact Online wordt in de Blue10 dienst in rode tekst getoond, linksboven in de factuurkop en in de historie van de factuur (linksonder). Om er zeker van te zijn dat deze update dit issue heeft verholpen, gaan we (zoals altijd) de update gefaseerd uitrollen. We doorlopen dit proces stap voor stap door de verschillende applicatieservers (W1, W2, W3, W4 en W5), te zien in de URL in de adresbalk na https://, te updaten. Op het moment dat alle applicatieservers geupdate zijn en we geen nieuwe meldingen van klanten ontvangen, zullen we dit incident definitief afmelden.
Posted Feb 13, 2019 - 17:03 CET
Identified
De afgelopen dagen hebben Blue10 en Exact samen verschillende incidenten geanalyseerd om de oorzaak van de plotseling opkomende foutmeldingen (500 – internal server error) te achterhalen. We hebben geconstateerd dat deze foutmeldingen optreedt bij de verwerking van (directe) inkoopfacturen (anders dan de verwerking van kostenfacturen). Klanten die alleen kostenfacturen verwerken ondervinden geen hinder van deze foutmeldingen.

In de Blue10 dienst krijgen klanten foutmeldingen te zien die beginnen met foutcode 500. Gebruikers zien deze foutmelding op het moment dat een boeking gemaakt wordt vanuit de Blue10 dienst in Exact Online. Bij deze analyse hebben we samen met Exact een aantal incidenten direct kunnen oplossen en afmelden. Op dit moment staan er nog een aantal incidenten open, die allemaal een vergelijkbare oorzaak lijken te hebben: De 500 melding duidt ofwel op een beperking in de rechten van de gebruiker waaronder de koppeling (tussen Blue10 en Exact Online) draait ofwel op bepaalde instellingen die in Exact Online niet goed staan om de boeking succesvol uit te kunnen voeren.

Blue10 en Exact hebben gezamenlijk met enkele klanten contact gehad, waarna we hebben geconstateerd dat de foutmeldingen die achter de 500 melding zitten voor Blue10 geen nieuwe foutmeldingen bleken te zijn. Na aanpassingen in bijvoorbeeld de instellingen in Exact Online, kon de boeking alsnog succesvol worden doorgezet vanuit de Blue10 dienst naar Exact Online. Het lijkt erop dat Blue10 deze foutmeldingen voorheen onder een andere foutcode terugkreeg en daardoor wel kon tonen aan de gebruiker in de Blue10 dienst. De gebruiker kon aan de hand van deze foutcode bijvoorbeeld een instelling in Exact Online aanpassen, waarna de boeking alsnog succesvol uitgevoerd kon worden. Op dit moment krijgt de Blue10 dienst alleen een 500 foutcode, zonder melding of context, waardoor we de foutcode niet kunnen adresseren en een gebruiker dus ook geen instructie kunnen geven om de foutmelding te verhelpen.

Exact en Blue10 zijn samen aan het onderzoeken waar dit vandaan komt en we hopen spoedig met een passende oplossing te komen, zodat gebruikers in de Blue10 dienst geen 500 meldingen meer krijgen zonder melding bij de foutcode.

Als we een update hebben, melden we dit wederom op statuspage.
Posted Feb 08, 2019 - 16:29 CET
Investigating
We zien de afgelopen dagen foutmeldingen in de koppeling met Exact Online naar voren komen die we nog niet kunnen verklaren. Bij acties zoals 'factuur boeken', 'boeken en blokkeren' of 'betaalblokkering opheffen' zien we in de workflow van de Blue10 dienst de volgende melding in de historie: 'The remote server returned an error: (500) Internal Server Error'. Gerelateerd hieraan zijn er ook problemen te zien in de synchronisatie van stamgegevens, leveranciers en bestellingen die niet (volledig) overkomen naar de Blue10 dienst.

We zien op LinkedIn dat meerdere partners hinder ondervinden van dezelfde foutmeldingen, wat voor ons een signaal was om contact op te nemen met de API support van Exact Online om onze bevindingen te delen. Exact is aan het onderzoeken wat er fout gaat en komt in de loop van deze week bij ons terug.

Als we een update hebben, melden we dat op statuspage.
Posted Feb 05, 2019 - 17:47 CET
This incident affected: Exact Online.