Monitoring - De snelheid waarmee documenten beschikbaar komen in het valideerscherm van Blue10 is op dit moment weer op een acceptabel niveau. Het huidige herkenningsproces kan niet goed opschalen op het moment dat dit nodig is en kan daardoor niet goed omgaan met pieken in het volume van documenten die gelijktijdig door de herkenning van Blue10 moeten gaan. We zijn inmiddels ruim 1,5 jaar bezig met een volledige herbouw van onze software en het herkenningsproces is één van de onderdelen die volledig herbouwd wordt. Meer informatie over de volledige herbouw van Blue10 vind je hier: https://support.blue10.com/performance-blue10/.

Zolang het nieuwe herkenningsproces niet in productie wordt gebruikt, kunnen op piekmomenten in het aantal documenten wat gelijktijdig verwerkt moet worden, vertragingen blijven optreden. Hierdoor kan het op momenten langer duren voordat herkende documenten beschikbaar zijn in het valideerscherm.

De herbouw van het herkenningsproces is op dit moment op een punt aangekomen dat dit proces al een aantal maanden parallel draait aan het huidige (oude) proces voor documentherkenning. Op het moment dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de nieuwe documentherkenning net zo hoog of hoger is dan de resultaten van de huidige documentherkenning, wordt de nieuwe documentherkenning gefaseerd in productie genomen. Van een migratie van het herkenningsproces zal je als gebruiker niets merken, omdat dit proces op de achtergrond draait. Het enige wat je ervan merkt, is dat de nieuwe documentherkenning geen vertragingen meer kent bij een toenemend volume van het aantal documenten dat tegelijkertijd verwerkt moet worden in Blue10.

We blijven de processen rondom de oude documentherkenning uiteraard monitoren en houden dit incident open tot het moment dat we geen vertragingen meer zien in het documentherkenningsproces, ook niet op momenten dat het documentvolume (sterk) toeneemt. Als er een update is op dit incident, dan melden we dit direct via Statuspage.
Jul 7, 22:00 CEST
Identified - We zien een hogere load dan gebruikelijk in het proces van de documentherkenning van Blue10. Door deze hoge load is een vertraging van 30 - 45 minuten opgetreden voordat een document beschikbaar is in het valideerscherm. Op de startpagina blijven documenten langer staan bij het pijltje tussen Splitsen en Valideren. Daarnaast kan je op de startpagina/dashboard van Blue10 de melding 'documentacties vertraagd' zien.

Je kan zonder problemen nieuwe documenten toevoegen aan Blue10 en documenten die beschikbaar zijn in het valideerscherm en/of documentoverzicht verder verwerken. Als er een update is op dit incident, dan melden we dit direct via Statuspage.

Onze excuses voor het ongemak.
Jul 5, 10:53 CEST
Update - Vanuit onze logging en monitoring tooling kregen we signalen dat onderdelen van de websites periodiek steeds meer geheugen vroegen binnen onze infrastructuur. Op bepaald momenten liep het geheugen vol en werden websites van Blue10 traag en soms zelfs onbereikbaar.

Op maandag 7 juni hebben we dit probleem gemitigeerd en sindsdien zien we significante verbeteringen in de stabiliteit van het geheugen gebruik en daarmee van onze websites. We zien dat de gemiddelde response tijd is afgenomen wat resulteert in sneller reagerende websites.

In dezelfde metingen zien we ook dat de websites nog niet op alle vlakken de gewenste responsetijden geven. Dit gaan we verder onderzoeken om vervolgens te bepalen welke vervolgacties we hierop kunnen uitvoeren. Om die reden sluiten we dit incident nog niet af. We houden je op de hoogte via onze statuspage.
Jun 9, 13:10 CEST
Monitoring - Naar aanleiding van berichten uit onze logging hebben we vanmiddag enkele aanpassingen gedaan in onze infrastructuur om de load op de websites beter te verdelen. We blijven onze websites monitoren en gaan bij nieuwe vertragingen opnieuw vanuit onze logging bekijken welke aanpassingen we nog meer kunnen doen om de vertragingen te verhelpen.

Op het moment dat we een update hebben over dit incident, laten we dit weten via onze statuspage.
Nogmaals onze excuses voor het ongemak.
May 26, 21:53 CEST
Investigating - Vandaag hebben we op verschillende momenten van de dag korte verstoringen ervaren binnen Blue10. Tijdens deze verstoringen kan je als gebruiker ervaren dat het langer duurt voordat een actie is uitgevoerd op één van de websites in Blue10, bijvoorbeeld bij het goedkeuren van een factuur, als je bladert tussen documenten/facturen of als een document opzoekt in het documenten-overzicht Inkoop, Verkoop of Pakbon.

We hebben aan het eind van de middag een kleine aanpassing gedaan die de vertragingen mogelijk veroorzaakt. We blijven onze websites vanzelfsprekend monitoren en zijn dit incident nog verder aan het onderzoeken om te achterhalen waar de vertragingen, die op korte momenten van de dag optreden, door worden veroorzaakt. Om die reden houden we dit incident ook nog open.

Hoewel we al onze websites volledig aan het herbouwen zijn en hier in de afrondende fase zijn aangekomen, zijn wij onszelf er ook van bewust dat vertragingen in de huidige websites niet acceptabel zijn. Als gebruiker moet je te allen tijde op de beschikbaarheid en performance van Blue10 kunnen vertrouwen.

Zodra we meer weten over deze storing, laten we dit weten via onze Statuspage. Onze excuses voor het ongemak.
May 25, 22:07 CEST
Beschikbaarheid website ? Degraded Performance
Login ? Operational
Binnenhalen documenten ? Operational
Splitsen documenten Operational
Documentherkenning ? Operational
Notificatie e-mail Operational
Exact Online ? Operational
Twinfield ? Operational
FinMaster ? Operational
Unit4 API ? Operational
iMuis ? Operational
Lokale boekhoudsystemen ? Operational
API ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Aug 1, 2021

No incidents reported today.

Jul 31, 2021

No incidents reported.

Jul 30, 2021

No incidents reported.

Jul 29, 2021

No incidents reported.

Jul 28, 2021

No incidents reported.

Jul 27, 2021
Resolved - We hebben bericht ontvangen vanuit Twinfield dat de problemen zijn opgelost waardoor de koppeling tussen externe systemen (zoals Blue10) en Twinfield hersteld is. (https://wktaanl.force.com/WoltersKluwer/s/article/MTN-24223?language=nl_NL)

Met het herstellen van de koppeling werken de volgende functionaliteiten weer zoals je gewend bent:
• Het boeken van inkoop- en verkoopfacturen;
• Het synchroniseren van stamgegevens en geboekte facturen.

Wanneer facturen ongedaan gemaakt zijn met de foutmeldingen ''Onverwachte fout opgetreden” of “Combinatie leverancier en factuurnummer bestaat reeds'' voer de actie Boeken en blokkeren / Factuur boeken in Blue10 nogmaals uit, zodat de facturen geboekt worden in de administratie. Ongedaan gemaakte facturen vind je in het Blue10 dashboard terug onder Boeken.

We zien in onze monitoring dat de koppeling weer naar behoren werkt. Daarom sluiten we dit incident af.
Jul 27, 17:23 CEST
Identified - We hebben eind van de ochtend geconstateerd dat er een storing is bij Twinfield. Door deze storing werkt de koppeling tussen Blue10 en Twinfield niet optimaal. Op deze pagina: https://wktaanl.force.com/WoltersKluwer/s/article/MTN-24223?language=nl_NL houdt Twinfield updates bij over de storing.

Wat zijn de gevolgen voor jou als klant?
Doordat de koppeling tussen Blue10 en Twinfield niet optimaal werkt, kun je op dit moment problemen ervaren bij de volgende functionaliteiten:
• Het boeken van inkoop- en verkoopfacturen;
• Het synchroniseren van stamgegevens en geboekte facturen;

Wanneer facturen vanuit Blue10 geboekt worden, kun je de foutmeldingen ''Onverwachte fout opgetreden” of “Combinatie leverancier en factuurnummer bestaat reeds'' krijgen. De facturen vind je in het Dashboard terug onder Boeken met de laatste actie Ongedaan gemaakt. Door de actie Boeken en blokkeren / Factuur boeken nogmaals uit te voeren, worden facturen vaak wel met succes geboekt in de administratie.

Zodra we meer informatie ontvangen vanuit Twinfield, melden we dit op statuspage.
Jul 27, 12:35 CEST
Jul 26, 2021

No incidents reported.

Jul 25, 2021

No incidents reported.

Jul 24, 2021

No incidents reported.

Jul 23, 2021
Resolved - We hebben bericht gekregen van Exact dat de bug in de Api is opgelost. Hierdoor is het voor ons als externe applicatie weer mogelijk om de periodes te synchroniseren uit Exact Online.

We zien dan ook dat de periodes worden overgehaald naar Blue10 en beschikbaar zijn in het valideerscherm. Daarom sluiten we dit incident af.
Jul 23, 16:12 CEST
Update - We hebben zojuist een update vanuit Exact ontvangen over dit incident. Er is in de nacht van 20 op 21 juli een update in Exact Online uitgevoerd met daarin een kleine aanpassing in de Api die zorgt voor het beschikbaar maken van periodes vanuit Exact Online naar externe applicaties, zoals Blue10.

Exact heeft ons zojuist een update gegeven waarin zij aangeven dat deze Api, na de update die zij gedaan hebben, ongewenst gedrag laat zien en foutmeldingen teruggeeft aan externe applicaties zodra er een aanroep wordt gedaan op deze Api. Zij gaan de update die gedaan is terugdraaien, zodat de fout in de Api van Exact Online ook hersteld wordt en externe applicaties dus weer periodes kunnen synchroniseren uit Exact Online.

Zodra wij bericht krijgen vanuit Exact dat zij de bug hebben opgelost, zullen we dit melden via onze Statuspage.
Jul 21, 22:10 CEST
Investigating - In het valideerscherm in Blue10 is het niet mogelijk om periodes te selecteren. Het lijkt er op dat de API koppeling van Exact Online, welke wij gebruiken om een koppeling tussen Blue10 en Exact Online te maken, ander gedrag vertoond waardoor de periodes niet worden overgehaald naar Blue10.

We hebben contact gehad met Exact Online en zijn dit incident aan het uitzoeken. We houden je op de hoogte via onze Statuspage.
Jul 21, 16:42 CEST
Resolved - Sinds 09.45 uur is het weer mogelijk om documenten in het splitsscherm op te slaan en daarmee door te zetten naar het valideerscherm.

De wijzigingen die je vanochtend tussen 08.30 en 09.45 uur hebt gedaan bij documenten die je niet kon opslaan in het splitsscherm, zijn niet opgeslagen. Deze documenten moet je opnieuw splitsen en opslaan om deze door te zetten naar het valideerscherm.
Jul 23, 10:13 CEST
Investigating - Momenteel is het niet mogelijk om documenten in het splitsscherm op te slaan en door te zetten naar het valideerscherm. Na het klikken op 'Opslaan' in het splitsscherm blijft het document staan.

We zijn aan het onderzoeken hoe dit komt en houden je op de hoogte via onze Statuspage.
Jul 23, 09:07 CEST
Jul 22, 2021

No incidents reported.

Jul 21, 2021
Jul 20, 2021

No incidents reported.

Jul 19, 2021

No incidents reported.

Jul 18, 2021

No incidents reported.