Storing in koppeling tussen de Blue10 dienst en AFAS
Incident Report for Blue10
Resolved
Inmiddels is de update met de fix tegen genoemde bug succesvol uitgerold bij alle AFAS klanten. Hierna is de koppeling tussen de Blue10 dienst en AFAS weer geactiveerd. Dit betekent dat het vanaf heden facturen weer geboekt (en geblokkeerd) worden en na goedkeuring facturen weer gedeblokkeerd worden voor betaling. Tevens worden leveranciers en klanten weer aangemaakt vanuit de Blue10 dienst naar AFAS.

Alle klanten die met zowel de Blue10 dienst als AFAS werken, hebben van ons een e-mail ontvangen met de voor hun relevante informatie. Hierbij zijn drie mogelijke scenario's van toepassing:

1. Klanten hebben een Scan & Herken abonnement: Zij maken geen gebruik van het blokkeren- en deblokkeren van facturen voor betaling, waardoor dit incident voor deze klanten geen gevolgen heeft.
2. Klanten hebben een MKB of Enterprise abonnement, maar hebben in de periode dat de bug actief was geen facturen verwerkt. Voor deze klanten heeft dit incident geen gevolgen.
3. Klanten hebben een MKB of Enterprise abonnement en hebben in de periode dat de bug actief was facturen verwerkt. De facturen die in AFAS onterecht op de betaaladvieslijst stonden, zijn door ons alsnog geblokkeerd voor betaling. Deze kunnen nu in de Blue10 dienst worden verwerkt zoals je dat normaal gesproken ook doet.
Enkele van deze facturen, die verwerkt zijn in de periode dat de bug actief was, zijn betaald. Bij drie klanten is er één factuur betaald zonder goedkeuring in de Blue10 dienst. Dit kan komen doordat deze facturen vanuit de Blue10 dienst niet geblokkeerd zijn voor betaling, de vervaldatum gepasseerd zijn in AFAS en vervolgens via de betaaladvieslijst betaald zijn. Het kunnen ook facturen betreffen die automatisch geïncasseerd zijn en dus sowieso, zonder goedkeuring, hoe dan ook betaald worden door onze klant aan hun leverancier. Wij hebben dit voor hen inzichtelijk gemaakt en handelen dit ook persoonlijk met deze klanten verder af.

Wij zijn ons bewust van de ernst van dit incident. Veel van onze klanten gebruiken de Blue10 dienst juist om ervoor te zorgen dat facturen eerst digitaal geaccordeerd worden voordat deze vrijgesteld worden voor betaling in het boekhoudsysteem. We vinden het oprecht een onacceptabele situatie dat deze bug is opgetreden en bieden onze excuses aan voor het eventuele ongemak wat deze bug heeft opgeleverd. Bovenal bieden we onze excuses aan voor het niet waarmaken van de verwachtingen die je als klant van onze dienst hebt. We werken er hard aan om weer stappen vooruit te zetten en hebben dan ook intern maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat dergelijke situaties in de toekomst niet meer mogelijk zijn.
Echter realiseren we ons tegelijkertijd ook dat je eigenlijk niets aan deze excuses hebt, een dienst als Blue10 moet immers gewoon werken.
Posted Feb 18, 2020 - 20:47 CET
Update
We zijn bezig met het gefaseerd uitrollen van een software update voor onze AFAS klanten. We zien bij de eerste klanten dat het goed gaat en daarom gaan we de update nu bij een grotere groep klanten live zetten. Met deze update werken de volgende functionaliteiten weer naar behoren:
• Het boeken van inkoop- en verkoopfacturen;
• Het deblokkeren van inkoopfacturen voor betaling;
• Het aanmaken van een leverancier / klant;
• Het synchroniseren van stamgegevens en geboekte factuurregels.

Onze focus heeft eerst gelegen op het succesvol uitrollen van onze software update, zodat klanten weer verder kunnen werken. Inmiddels focussen we ons op het inzichtelijk krijgen van welke facturen niet in AFAS zijn geblokkeerd, maar wel in de Blue10 dienst. Hiervoor hebben we de eerste stappen gezet.
Wanneer we alles inzichtelijk hebben, nemen we contact op met klanten die werken met de koppeling tussen de Blue10 dienst en AFAS. Natuurlijk geven we hierover ook een algemene update via onze Statuspage.
Posted Feb 18, 2020 - 17:10 CET
Update
We zijn bezig met het gefaseerd uitrollen van een software update voor onze AFAS klanten. We zien bij de eerste klanten dat het goed gaat en daarom gaan we de update nu bij een grotere groep klanten live zetten. Met deze update werken de volgende functionaliteiten weer naar behoren:
• Het boeken van inkoop- en verkoopfacturen;
• Het deblokkeren van inkoopfacturen voor betaling;
• Het aanmaken van een leverancier / klant;
• Het synchroniseren van stamgegevens en geboekte factuurregels.

Onze focus heeft eerst gelegen op het succesvol uitrollen van onze software update, zodat klanten weer verder kunnen werken. Inmiddels focussen we ons op het inzichtelijk krijgen van welke facturen niet in AFAS zijn geblokkeerd, maar wel in de Blue10 dienst. Hiervoor hebben we de eerste stappen gezet.
Wanneer we alles inzichtelijk hebben, nemen we contact op met klanten die werken met de koppeling tussen de Blue10 dienst en AFAS. Natuurlijk geven we hierover ook een algemene update via onze Statuspage.
Posted Feb 18, 2020 - 13:30 CET
Identified
We hebben geconstateerd dat er een bug is in de koppeling tussen de Blue10 dienst en AFAS. Deze bug is ontstaan tijdens het toevoegen van een nieuwe functionaliteit in de koppeling. Hierdoor worden openstaande posten niet geblokkeerd voor betaling in AFAS, maar wel in de Blue10 dienst.

Voor deze bug hebben we een fix gemaakt, welke grondig en succesvol is getest. We gaan deze fix gefaseerd uitrollen in een software update voor onze AFAS klanten. Nadat de software update succesvol is uitgerold en we zien dat de koppeling met AFAS weer goed functioneert, zullen we de koppeling weer activeren. We doen ons uiterste best om je zo snel mogelijk hierover te informeren.

N.B.
Het valideren & coderen, het goedkeuren en terugzoeken van facturen in de Blue10 dienst functioneert zoals gebruikelijk. Alleen de acties “boeken”, “boeken en blokkeren” en “deblokkeren” worden niet uitgevoerd naar AFAS. Wanneer de bug verholpen is, en wij zelf ook zien dat alles weer goed functioneert, zullen we de koppeling met AFAS weer activeren. De facturen worden op dat moment geboekt en gedeblokkeerd in AFAS.
Posted Feb 18, 2020 - 09:53 CET
Investigating
We hebben geconstateerd dat, in combinatie met het boekhoudsysteem AFAS, de openstaande posten niet worden geblokkeerd voor betaling. Om die reden hebben wij besloten om de koppeling tussen de Blue10 dienst en AFAS (tijdelijk) uit te zetten voor al onze klanten met AFAS. We zijn aan het onderzoeken hoe dit komt en hoe lang dit speelt. We gaan het zo snel als mogelijk oplossen en houden je via onze Statuspage op de hoogte.

Wat kan je nu doen?
We hebben de koppeling tussen de Blue10 dienst en AFAS tijdelijk uitgezet om te voorkomen dat openstaande posten niet worden geblokkeerd voor betaling. Je kan ‘gewoon’ verder werken met de Blue10 dienst, alleen komen facturen in de status “factuuracties vertraagd” te staan, waardoor facturen niet geboekt worden in AFAS. Wanneer we weten wat er aan de hand is, dit is verholpen en wij zelf ook zien dat alles weer goed functioneert, zullen we de koppeling met AFAS weer activeren. De facturen worden op dat moment geboekt in AFAS.

Let op:
Doordat de koppeling tussen de Blue10 dienst en AFAS nu helemaal uit staat, werken ook de volgende functionaliteiten niet meer:
• Het boeken van inkoop- en verkoopfacturen;
• Het deblokkeren van inkoopfacturen voor betaling;
• Aanmaken van een leverancier / klant;
• Het synchroniseren van stamgegevens en geboekte facturen;
• Het aanmaken en koppelen van een nieuwe administratie in de Blue10 dienst met AFAS.
Posted Feb 17, 2020 - 16:11 CET
This incident affected: Lokale boekhoudsystemen.