Connectieproblemen Exact Online
Incident Report for Blue10
Resolved
In de week van 4 tot 8 november hebben we met de beschikbare data de ‘False Positives’, die in de update van 28 oktober zijn toegelicht, opgelost. Daarnaast hebben we succesvolle controles uitgevoerd om zeker te weten bij welke klanten boekingen in de verkeerde divisie in Exact Online terecht zijn gekomen. Gezien de aard van dit incident moesten we zeer zorgvuldig te werk gaan. We hebben dan ook de tijd genomen om de data te analyseren en controleren.

Op basis van de uitkomst van de controles hebben we vorige week (11 – 15 november) contact opgenomen met klanten waarbij boekingen in de verkeerde divisie zijn terechtgekomen. Uiteindelijk zijn bij 2% van onze klanten, die ten minste één administratie gekoppeld hebben aan Exact Online, getroffen door dit incident. Deze klanten hebben van ons een overzicht ontvangen welke boekingen in welke divisie foutief gemaakt zijn. Afgelopen dagen hebben we nogmaals contact opgenomen met deze klanten om het incident samen af te handelen.

Heb je niks van ons gehoord met betrekking tot dit incident?
Zoals eerder aangegeven hebben we alleen contact opgenomen met getroffen klanten. Wanneer je afgelopen week niets van ons hebt gehoord met betrekking tot dit incident, kunnen we je via deze weg uitsluitsel geven dat er in jouw Blue10 omgeving geen boekingen in de verkeerde divisie in Exact Online terecht zijn gekomen.

Afsluiting van het incident
Aangezien de foutieve boekingen inzichtelijk zijn gemaakt en met de getroffen klanten zijn afgehandeld, sluiten we dit incident af. Kort samengevat hebben we de volgende acties uitgevoerd om het incident af te kunnen sluiten:
- Op vrijdag 11 oktober jl. hebben we geconstateerd dat er een bug in een controle in de API van Exact Online is opgetreden, waardoor in sommige situaties boekingen foutief werden afgehandeld. Op dat moment hebben we de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online tijdelijk uitgezet, omdat we eerst in kaart wilden brengen wat er precies aan de hand was.
- Op 15 oktober hebben wij een update uitgerold waarin we een soortgelijke controle hadden gemaakt als Exact Online, waardoor we de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online weer konden activeren.
- Exact heeft in het weekend van 21 oktober een update uitgerold waarmee de bug in haar eigen API werd verholpen.

Onze focus heeft eerst gelegen op het inbouwen van een (extra) controle bij het maken van boekingen in Exact Online, zodat boekingen niet in een verkeerde divisie terecht kunnen komen. Na het uitrollen van de genoemde update hebben we, in samenwerking met Exact, uitgezocht bij welke klanten, in welke administraties, met welke boekstuknummers, boekingen foutief zijn afgehandeld. Zoals aangeven in deze update hebben we contact opgenomen met de getroffen klanten en dit samen met deze klanten afgehandeld.
Posted Nov 18, 2019 - 07:21 CET
Update
Vrijdag 1 november jl. hebben we boekingsdata van Exact ontvangen om onze eigen data mee te vergelijken en/of aan te vullen. Voor de duidelijkheid: ten behoeve van de veiligheid en privacy van onze gezamenlijke klanten is alleen relevante boekingsdata tussen Blue10 en Exact gedeeld. Hierbij kan gedacht worden aan de divisie waarin een factuur geboekt is, het boekstuknummer, factuurnummer, de leverancierscode en het totaalbedrag van een factuur. De inhoud van facturen wordt uitdrukkelijk niet gedeeld.

Wij verwachten nu alle benodigde data tot onze beschikking te hebben om de ‘False Positives’, die in de voorgaande update toegelicht zijn, op te kunnen lossen. Tot slot gaan we controles uitvoeren om zeker te weten welke facturen in een verkeerde administratie (divisie) geboekt zijn.

We hopen zo snel mogelijk uitsluitsel te kunnen geven of er in jouw Blue10 omgeving facturen in de verkeerde administratie (divisie) zijn geboekt. Indien dit het geval is, wordt er persoonlijk contact met je opgenomen. Vanzelfsprekend geven we hierover ook een algemene update via onze Statuspage, waarna we het incident definitief zullen sluiten.
Posted Nov 04, 2019 - 10:27 CET
Update
We zijn in samenwerking met Exact bezig om de verzamelde data omtrent de foutieve boekingen volledig te maken, zodat hetgeen dat we met getroffen klanten communiceren ook echt sluitend is. Zowel bij Blue10 als Exact hebben we aan de hand van de beschikbare data verschillende controles uitgevoerd om te achterhalen welke boekingen (mogelijk) foutief zijn afgehandeld.

Wij hebben alle inkoop- en verkoopboekingen van 1-6-2019 t/m nu door een controle heen gehaald. De essentie van de controle is dat we gecheckt hebben of een boeking die oorspronkelijk in divisie 123456 gemaakt is, nog steeds in divisie 123456 staat, met o.a. dezelfde combinatie van leverancier, boekstuk- en factuurnummer.

Uit onze controles zijn zogenaamde ‘False Positives’ gekomen. Een voorbeeld hiervan is een boeking die niet gevonden wordt in divisie 123456, waardoor wij deze boeking op ‘False’ hebben gezet. Echter een gebruiker kan een boeking bijvoorbeeld verwijderen in Exact Online, terwijl deze boeking nog wel bestaat in de Blue10 dienst. Een andere mogelijkheid is dat een boeking in Exact Online door een gebruiker wordt gewijzigd (bijv. een wijziging van leverancier of factuurnummer), maar deze wijziging wordt door de betreffende gebruiker niet in de Blue10 dienst doorgevoerd. Hierdoor is de boeking niet consequent in beide systemen, maar dat staat los van dit incident. De boeking staat immers niet in de verkeerde divisie, maar de boeking is door een gebruiker handmatig aangepast. Het is in dat geval de keuze van de gebruiker geweest om een aanpassing alleen in Exact Online te doen.

Om deze ‘False Positives’ op te lossen, zijn we samen met Exact de uitvoerde controles aan het doorlopen om de data volledig te krijgen. Op dit moment kunnen wij helaas nog geen definitief uitsluitsel geven of er in jouw Blue10 omgeving facturen in de verkeerde administratie (divisie) zijn geboekt. We doen ons uiterste best om je zo snel mogelijk hierover te informeren. We willen je met deze update op te hoogte brengen van de status van onze activiteiten.

Op het moment dat we alles inzichtelijk hebben, nemen we contact op met de getroffen klanten. Vanzelfsprekend geven we hierover ook een algemene update via onze Statuspage, waarna we het incident definitief zullen sluiten.
Posted Oct 28, 2019 - 21:59 CET
Update
Exact heeft de software update, waar in de vorige statuspage update werd gesproken, getest en dit weekend uitgerold. De controle in de API van Exact Online is hiermee hersteld.

Hoe werkt de controle in de API van Exact Online?
Vorige week hebben wij een update in de Blue10 dienst uitgerold, waarmee wij zelf een extra controle deden of een factuur in de juiste divisie in Exact Online werd geboekt. Na deze update hebben we de koppeling met Exact Online weer geactiveerd zodat onze klanten verder konden werken met de Blue10 dienst. Feitelijk hadden we met deze update de controle in de API van Exact Online nagebouwd. Exact heeft met de software update van afgelopen weekend de controle in de API van Exact Online weer hersteld.

Door de toevoeging van de controle in de Blue10 dienst en het herstel van de controle in de API van Exact Online, vindt de controle nu dubbel plaats. Zowel in de Blue10 dienst als in Exact Online wordt automatisch de controle uitgevoerd of de gebruiker, waaronder de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait, wel écht rechten heeft tot de betreffende administratie in Exact Online waar een factuur in geboekt wordt. Het gaat in dat geval niet om de rechten in de Blue10 dienst, maar om de rechten in Exact Online. In Exact Online kan je controleren of de gebruiker, waaronder de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait, rechten heeft tot de betreffende (of liever: alle) administraties in Exact Online.

Zijn er vanuit jouw Blue10 omgeving facturen in de verkeerde administratie geboekt?
We hebben inzichtelijk gemaakt bij welke klanten, in welke administraties, met welke boekstuknummers, boekingen foutief zijn afgehandeld. We voeren nu een tweede validatie uit of de uitkomst van deze resultaten klopt, zodat we zeker weten dat hetgeen we communiceren naar de betreffende klanten ook echt juist is. Het is inmiddels duidelijk dat de oorsprong van dit incident terug gaat naar begin juli 2019, waardoor we honderdduizenden boekingen (geautomatiseerd) moeten controleren.

We hadden graag eerder duidelijkheid gegeven omtrent de foutieve boekingen, maar door het grote aantal boekingen en de vereiste nauwkeurigheid die met dit incident gemoeid is, nemen we hier voldoende tijd voor zodat we het zorgvuldig kunnen afhandelen en aanleveren bij onze klanten. Wanneer we alles inzichtelijk hebben, nemen we contact op met de getroffen klanten. Vanzelfsprekend geven we hierover ook een algemene update via onze Statuspage, waarna we het incident definitief zullen sluiten.
Posted Oct 21, 2019 - 22:05 CEST
Update
We hebben bericht ontvangen van Exact dat er een fix is gemaakt. Exact is bezig met het testen van deze fix om deze update uit te rollen in de API van Exact Online. Zodra deze update live is, melden wij dit via onze Statuspage.

Zijn er vanuit jouw Blue10 omgeving facturen in de verkeerde administratie geboekt?
We hebben de eerste stappen gezet om inzichtelijk te maken bij welke klanten, in welke administraties, met welke boekstuknummers, boekingen foutief zijn afgehandeld. Wanneer we alles inzichtelijk hebben, nemen we contact op met klanten waar boekingen foutief zijn afgehandeld. Natuurlijk geven we hierover ook een algemene update via onze Statuspage.

Werkt de koppeling met Exact Online wel bij mijn administratie?
Wij hebben een update uitgerold waarmee de Blue10 dienst een automatische controle uitvoert of de gebruiker, waaronder de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait, wel écht rechten heeft tot de betreffende administratie in Exact Online waar op dat moment een factuur in geboekt wordt. Het gaat in dat geval niet om de rechten in de Blue10 dienst, maar om de recht in Exact Online. In Exact Online kan je controleren of de gebruiker, waaronder de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait, rechten heeft tot de betreffende (of liever: alle) administraties in Exact Online.

Hoe kan je controleren onder welke Exact Online gebruiker de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait?
Wanneer de gebruiker, waaronder de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait, de juiste rechten heeft tot een administratie, wordt een inkoop-/ verkoopfactuur, een nieuwe leverancier of een nieuwe klant vanuit de Blue10 dienst aangemaakt in Exact Online of wordt de actie “deblokkeren voor betaling” uitgevoerd in Exact Online.

Wanneer deze gebruiker geen rechten heeft tot deze administratie, dan wordt de actie vanuit de Blue10 dienst niet uitgevoerd naar Exact Online. De volgende meldingen worden in dat geval getoond in de Blue10 dienst:
• Boeking van een factuur
Een factuur wordt ongedaan gemaakt met de volgende foutmelding: “De inkoopfactuur/verkoopfactuur kon niet geboekt worden, omdat de geregistreerde Exact Online gebruiker geen toegang heeft tot de divisie XXXXX.”
• Deblokkeren van een factuur voor betaling
Een factuur wordt ongedaan gemaakt met de volgende foutmelding: “Factuur niet kunnen deblokkeren: Couldn’t find invoice.’’
• Aanmaken leverancier/klant
De leverancier/klant wordt niet aangemaakt vanuit de Blue10 dienst in Exact Online. In het scherm waar je de leverancier/klant aanmaakt, wordt na “opslaan” de volgende melding getoond: “De leverancier/klant kon niet aangemaakt worden, omdat de geregistreerde Exact Online gebruiker geen toegang heeft tot de divisie XXXXX.”

Op het moment dat een factuur ongedaan gemaakt wordt met één van bovenstaande foutmeldingen of bij het aanmaken van een leverancier/klant, kan je de volgende stappen doorlopen. Ga in de Blue10 dienst naar Beheer > Bedrijven > open een willekeurige administratie > klik op Eigenschappen. Onder de button ‘’maak verbinding met Exact Online’’ staat het e-mailadres van de gebruiker waaronder de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait. Met dit gegeven kan je in Exact Online controleren of deze gebruiker rechten heeft tot de betreffende administratie.
Posted Oct 17, 2019 - 15:05 CEST
Monitoring
Koppeling Blue10 dienst met Exact Online weer geactiveerd
Zoals we in de vorige update op statuspage over dit incident hebben gedeeld, hebben we gefaseerd een software update uitgerold over al onze klanten. Na het uitvoeren van de update hebben we tevens de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online voor deze klanten weer geactiveerd.

We hebben voor deze fasering gekozen om risico’s te minimaliseren en stap voor stap te bekijken of de verschillende scenario’s, bij verschillende klanten, zich niet meer voordeden. Doordat we de koppeling tijdelijk hadden uitgeschakeld, kwamen facturen in de status “factuuracties vertraagd”. Na activatie van de koppeling met Exact Online kwamen sommige facturen in de status “ongedaan gemaakt” terecht, omdat de gebruiker, waaronder de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait, geen rechten bleek te hebben in de betreffende administratie in Exact Online. Nadat de koppeling opnieuw gemaakt werd (of wordt) door een gebruiker die in Exact Online wel rechten heeft tot alle administraties, konden alle facturen doorgezet worden naar Exact Online. Indien de gebruiker, waaronder de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait, wel rechten had (heeft) tot de betreffende administratie in Exact Online, gingen de boekingen uiteraard wel in één keer goed.

Waarom was de koppeling uitgezet?
Van afgelopen vrijdagavond 11 oktober 2019 tot gisterenmiddag 14 oktober, of als je vandaag de update gehad hebt, vanochtend 15 oktober, heeft de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online tijdelijk uit gestaan om foutieve boekingen te voorkomen. Doordat een bepaalde controle in de API van Exact Online niet goed functioneerde, kon het voorkomen dat facturen in de verkeerde administratie geboekt werden. Meer hierover kan je terugvinden in eerdere updates van dit incident. Wij hebben gisteren gewerkt aan het ontwikkelen van een automatische controle die in de Blue10 dienst een extra check uitvoert of de gebruiker, waaronder de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait, wel écht rechten heeft tot de betreffende administratie in Exact Online waar op dit moment een factuur in geboekt wordt.

Nadat wij deze software update over al onze klanten hebben uitgerold, zien wij dat deze check naar behoren functioneert en er geen boekingen meer gemaakt worden in verkeerde administraties. Doordat de koppeling tussen de ca. 60 en 72 uur heeft uitgestaan, is er een wachtrij ontstaan van boekingen die nog afgehandeld moeten worden door de Blue10 dienst naar Exact Online. Naar verwachting hebben we morgenochtend de achterstand volledig ingelopen en functioneert de koppeling met Exact Online, ook qua snelheid, weer zoals je van ons mag verwachten.

Status incident
Aangezien onze check succesvol functioneert en de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online weer geactiveerd is, zetten we dit incident op “Monitoring”. In afwachting van de update die Exact heeft aangekondigd, houden we dit incident uiteraard nog open en monitoren we de werking van onze eigen controle. Exact verwacht in de loop van de week een software update uit te rollen, waarmee zij ook de controle in hun API weer hersteld hebben. Zodra wij nieuwe informatie ontvangen van Exact en de update van Exact succesvol is uitgerold bij haar klanten, melden we dit incident af als “Resolved”.

Zijn er vanuit jouw Blue10 omgeving facturen in de verkeerde administratie geboekt?
We zijn bezig om inzichtelijk te maken bij welke klanten, in welke administraties met welke boekstuknummers, boekingen foutief zijn afgehandeld door de API van Exact Online. Onze focus heeft eerst gelegen op het succesvol uitrollen van onze update, zodat klanten weer verder kunnen werken. We hebben onze focus nu verlegd naar het inzichtelijk krijgen van foutieve boekingen. We nemen hier voor je gevoel misschien erg veel tijd voor, maar we moeten dit uiterst zorgvuldig uitzoeken, omdat we natuurlijk wel zeker moeten weten dat hetgeen we communiceren ook echt juist is. We kunnen hier op dit moment nog geen uitsluitsel over geven en doen ons uiterste best om je zo snel mogelijk te informeren.
Posted Oct 15, 2019 - 14:55 CEST
Update
We hebben een software update voor onderstaand incident, die we gefaseerd uitrollen over al onze klanten. Je ontvangt in de Blue10 dienst een melding zodra de update in jouw Blue10 omgeving actief is.

In afwachting van een oplossing vanuit Exact, hebben wij zojuist een update gedaan in de Blue10 dienst. Voordat een inkoop-/verkoopfactuur, een nieuwe leverancier of een nieuwe klant vanuit de Blue10 dienst aangemaakt wordt in Exact Online en op het moment dat een factuur vanuit de Blue10 dienst wordt gedeblokkeerd voor betaling in Exact Online, wordt gecontroleerd of de gebruiker, waaronder de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait, rechten heeft tot de administratie waarin de actie (factuur boeken, factuur deblokkeren, leverancier/klant aanmaken) uitgevoerd wordt. Dit wordt gedaan onder behoud van de divisiecode van de administratie in zowel Exact Online als de Blue10 dienst.

Wanneer de gebruiker, waaronder de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait, de juiste rechten heeft tot een administratie, wordt een inkoop-/verkoopfactuur, een nieuwe leverancier of een nieuwe klant vanuit de Blue10 dienst aangemaakt in Exact Online of wordt de actie “deblokkeren voor betaling” uitgevoerd in Exact Online. Wanneer deze gebruiker geen rechten heeft tot deze administratie, dan wordt de actie vanuit de Blue10 dienst niet uitgevoerd naar Exact Online. De volgende meldingen worden in dat geval getoond in de Blue10 dienst:
• Boeking van een factuur
Een factuur wordt ongedaan gemaakt met de volgende foutmelding: “De inkoopfactuur/verkoopfactuur kon niet geboekt worden, omdat de geregistreerde Exact Online gebruiker geen toegang heeft tot de divisie XXXXX.”
• Deblokkeren van een factuur voor betaling
Een factuur wordt ongedaan gemaakt met de volgende foutmelding: “Factuur niet kunnen deblokkeren: Couldn’t find invoice.’’
• Aanmaken leverancier/klant
De leverancier/klant wordt niet aangemaakt vanuit de Blue10 dienst in Exact Online. In het scherm waar je de leverancier/klant aanmaakt, wordt na “opslaan” de volgende melding getoond: “De leverancier/klant kon niet aangemaakt worden, omdat de geregistreerde Exact Online gebruiker geen toegang heeft tot de divisie XXXXX.”

Bovengenoemde controle is in eerste instantie door ons zelf grondig getest en daarna gefaseerd bij enkele klanten live gezet. Daarmee hebben we de eerste resultaten van de controle gezien en gaan we de update nu bij een grotere groep klanten live zetten. Met deze update werken de volgende functionaliteiten weer naar behoren:
• Het boeken van inkoop- en verkoopfacturen;
• Het deblokkeren van inkoopfacturen voor betaling;
• Het aanmaken van een leverancier / klant;
• Het synchroniseren van stamgegevens en geboekte factuurregels.

Feitelijk hebben we in de Blue10 dienst nu de controle nagebouwd die Exact Online zelf voorheen ook deed in haar API. De controle wordt tevens uitgevoerd op alle facturen die nu nog staan (of stonden) in de status “factuuracties vertraagd”. Facturen die dus sinds vrijdagavond 11 oktober in de Blue10 dienst “geboekt” zijn, en tot zojuist wachtten op terugkoppeling van het boekhoudsysteem, hebben deze controle allemaal doorlopen. Mochten hier facturen uitvallen en in de status “ongedaan gemaakt” komen, dan moet de koppeling in de Blue10 dienst voor deze administratie opnieuw gemaakt worden door een gebruiker die wel rechten heeft tot alle administraties in Exact Online. Bij deze facturen moet vervolgens in de Documentdetailpagina: Inkoop/Verkoop handmatig gekozen worden voor de actie “Factuur boeken” of “Boeken en blokkeren”, waarna de factuur op dat moment geboekt wordt in Exact Online. Door bij de eerste factuur onder het kopje Actie direct vinkjes te zetten bij “Suggestieroute” en “Voor alle leveranciers”, hoef je de actie maar één keer handmatig te kiezen en kies je daarna bij iedere ongedaan gemaakte factuur direct voor “Uitvoeren”.

Let op:
De controle wordt nog niet volledig uitgevoerd bij het aanmaken en koppelen van een nieuwe administratie in de Blue10 dienst met Exact Online. Leveranciers/klanten en andere stamgegevens worden niet opgehaald op het moment dat de verbinding met Exact Online wordt gemaakt door een gebruiker die geen rechten heeft tot de divisiecode die in het bedrijfsbeheer in de Blue10 dienst ingevoerd is. Je kan hier (nog) wel kiezen voor “Maak verbinding met Exact Online”, maar deze actie geeft geen resultaten op moment dat de gebruiker, die de koppeling met Exact Online probeert te maken, geen rechten heeft in de betreffende divisie in Exact Online.

We onderzoeken de mogelijkheid om ook deze laatste stap vooraf te controleren, zodat op het moment dat een gebruiker in de Blue10 dienst kiest voor “Maak verbinding met Exact Online” direct een melding krijgt op moment dat deze gebruiker geen rechten op de ingevoerde divisiecode in het bedrijfsbeheer van de Blue10 dienst.

Tot slot
We hebben een update van Exact gehad dat ze werken aan een oplossing die zij deze week verwachten uit te kunnen rollen bij hun klanten. Op het moment dat wij hier meer over weten, melden we dit via onze Statuspage.
We zijn zelf nog aan het bekijken hoe we, met terugwerkende kracht, inzichtelijk kunnen maken welke facturen foutief geboekt zijn in Exact Online. Hier kunnen we op dit moment nog geen update van geven.
Posted Oct 14, 2019 - 15:39 CEST
Update
Zoals we in de update van afgelopen zaterdag (12 oktober) hebben gedeeld, heeft Exact ons gemeld dat zij dit incident vandaag intern gaan bespreken. We wachten op een update van Exact, die wij ook weer op onze statuspage zullen delen.

Aangezien wij nog geen tijdspad hebben van Exact, zijn wij aan het onderzoeken of we aan onze kant een extra check kunnen maken. We onderzoeken de mogelijkheid van een check die aan onze kant controleert dat op het moment dat er een factuur in de Blue10 dienst wordt geboekt of de gebruiker, waaronder de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait, rechten heeft tot de administratie in Exact Online waar de factuur in geboekt moet worden.

Als wij hier meer over kunnen delen, doen we dat via onze statuspage.

Zijn er bij jou facturen in de verkeerde administratie geboekt?
Wij krijgen van verschillende klanten de vraag of zij zelf kunnen controleren of er boekingen fout zijn gegaan in hun administratie(s). Nu heb je natuurlijk de mogelijkheid om iedere factuur in de Blue10 dienst naast Exact Online te zetten, maar op dit moment raden we je aan om heel even te wachten. Wij proberen aan onze kant inzichtelijk te maken bij welke klanten, in welke administraties met welke boekstuknummers, boekingen foutief zijn afgehandeld door de API van Exact Online. We adviseren je om onze acties even af te wachten. Zodra wij meer weten, melden we dit via onze statuspage en/of benaderen we deze klanten individueel.

Let op:
Zoals eerder gemeld hebben we de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online (tijdelijk) volledig uitgezet om foutieve boekingen te voorkomen. Je kan ‘gewoon’ verder werken met de Blue10 dienst, alleen komen facturen na het valideren/coderen in de status “factuuracties vertraagd” te staan, waardoor facturen niet geboekt worden in Exact Online. Doordat de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online nu helemaal uit staat, werken ook de volgende functionaliteiten op dit moment niet:
• Het boeken van inkoop- en verkoopfacturen;
• Het deblokkeren van inkoopfacturen voor betaling;
• Aanmaken van een leverancier / klant;
• Het synchroniseren van stamgegevens en geboekte facturen;
• Het aanmaken en koppelen van een nieuwe administratie in de Blue10 dienst met Exact Online.

N.B.
Het valideren & coderen, het goedkeuren en terugzoeken van facturen in de Blue10 dienst functioneert zoals gebruikelijk. Alleen de acties “boeken”, “boeken en blokkeren” en “deblokkeren” worden niet uitgevoerd naar Exact Online. Wanneer de bug in de API van Exact Online verholpen is, en wij zelf ook zien dat alles weer goed functioneert, zullen we de koppeling met Exact Online weer activeren. De facturen worden op dat moment geboekt (en/of gedeblokkeerd) in de juiste administratie in Exact Online.
Posted Oct 14, 2019 - 09:57 CEST
Update
We hebben bericht ontvangen van Exact dat er een eerste analyse is gedaan door een development team van Exact. Zij willen dit incident a.s. maandag eerst intern bespreken om aan de hand daarvan te bepalen wat de beste oplossing is van het probleem. Maandagochtend wordt er dus weer verder gewerkt aan dit incident. Op het moment dat wij meer informatie en/of een update hebben ontvangen van Exact, melden wij dit via onze statuspage.

N.B.
Zoals eerder gemeld hebben we de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online (tijdelijk) volledig uitgezet om foutieve boekingen te voorkomen. Je kan ‘gewoon’ verder werken met de Blue10 dienst, alleen komen facturen na het valideren/coderen in de status “factuuracties vertraagd” te staan, waardoor facturen niet geboekt worden in Exact Online. Wanneer de bug in de API van Exact verholpen is en wij zelf ook zien dat alles weer goed functioneert, zullen we de koppeling met Exact Online weer activeren. De facturen worden op dat moment geboekt in de juiste administratie.
Posted Oct 12, 2019 - 20:21 CEST
Identified
We hebben samen met Exact geconstateerd dat er een bug is opgetreden in de API van Exact Online, waardoor in sommige situaties boekingen foutief zijn afgehandeld. Om die reden hebben wij besloten om de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online (tijdelijk) uit te zetten voor al onze klanten met Exact Online.

Wat gaat er fout?
Om te begrijpen wat er fout gaat, geven we eerst uitleg over de werking van de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online. De koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online functioneert op basis van de credentials van een gebruiker in Exact Online. Bij het aanmaken en bijwerken van een administratie in de Blue10 dienst, moet een gebruiker een koppeling maken met Exact Online door te klikken op ‘’Maak verbinding met Exact Online’’. Voor het maken van de koppeling wordt op dat moment gebruik gemaakt van de credentials van de gebruiker die de koppeling op dat moment maakt. Deze koppeling wordt niet per administratie gemaakt, maar draait voor alle administraties in één hele Blue10 omgeving over de credentials van de gebruiker die als laatste op “Maak verbinding met Exact Online” in de Blue10 dienst heeft geklikt. Hierdoor draait de koppeling van alle administraties dus onder de credentials van deze gebruiker.

Indien de gebruiker, waaronder de koppeling met Exact Online draait, geen rechten heeft op de administratie waarin een factuur geboekt moet worden, krijgt deze factuur normaal gesproken de status “ongedaan gemaakt”. De reden dat de factuur in deze status komt, is omdat de gebruiker, waaronder de koppeling met Exact Online draait, geen toegang heeft tot de administratie waarin deze factuur geboekt wordt.

We hebben geconstateerd dat op dit moment bovenstaand scenario niet functioneert. Indien de koppeling met Exact Online draait onder een gebruiker die geen rechten heeft tot alle administraties in Exact Online en er wordt een factuur geboekt in een administratie waar deze gebruiker geen rechten tot heeft, dan wordt deze factuur niet ‘’ongedaan gemaakt’’ in de Blue10 dienst, maar geboekt in de administratie die deze gebruiker als laatst heeft geopend in Exact Online.

Wat kan je nu doen?
We hebben de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online tijdelijk uitgezet om foutieve boekingen te voorkomen. Je kan ‘gewoon’ verder werken met de Blue10 dienst, alleen komen facturen in de status “factuuracties vertraagd” te staan, waardoor facturen niet geboekt worden in Exact Online. Wanneer de bug in de API van Exact verholpen is en wij zelf ook zien dat alles weer goed functioneert, zullen we de koppeling met Exact Online weer activeren. De facturen worden op dat moment geboekt in de juiste administratie.

Let op:
Doordat de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online nu helemaal uit staat, werken ook de volgende functionaliteiten niet meer:
• Het boeken van inkoop- en verkoopfacturen;
• Het deblokkeren van inkoopfacturen voor betaling;
• Aanmaken van een leverancier / klant;
• Het synchroniseren van stamgegevens en geboekte facturen;
• Het aanmaken en koppelen van een nieuwe administratie in de Blue10 dienst met Exact Online.

Tot slot
We realiseren ons dat het een BTW maand is en dat verstoringen in het boeken van facturen ongewenst zijn. We moeten alleen uiterst zorgvuldig te werk gaan en om mogelijk foutieve boekingen te voorkomen, zien wij op dit moment geen andere mogelijkheid dan tijdelijk de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online geheel uit te schakelen.

Exact gaat de bug dit weekend verder uitzoeken en daarna werken aan een oplossing. Zodra wij meer informatie hebben ontvangen van Exact, melden we dit via onze statuspage.
Posted Oct 11, 2019 - 19:59 CEST
This incident affected: Exact Online.