Update - Zoals we in de update van afgelopen zaterdag (12 oktober) hebben gedeeld, heeft Exact ons gemeld dat zij dit incident vandaag intern gaan bespreken. We wachten op een update van Exact, die wij ook weer op onze statuspage zullen delen.

Aangezien wij nog geen tijdspad hebben van Exact, zijn wij aan het onderzoeken of we aan onze kant een extra check kunnen maken. We onderzoeken de mogelijkheid van een check die aan onze kant controleert dat op het moment dat er een factuur in de Blue10 dienst wordt geboekt of de gebruiker, waaronder de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online draait, rechten heeft tot de administratie in Exact Online waar de factuur in geboekt moet worden.

Als wij hier meer over kunnen delen, doen we dat via onze statuspage.

Zijn er bij jou facturen in de verkeerde administratie geboekt?
Wij krijgen van verschillende klanten de vraag of zij zelf kunnen controleren of er boekingen fout zijn gegaan in hun administratie(s). Nu heb je natuurlijk de mogelijkheid om iedere factuur in de Blue10 dienst naast Exact Online te zetten, maar op dit moment raden we je aan om heel even te wachten. Wij proberen aan onze kant inzichtelijk te maken bij welke klanten, in welke administraties met welke boekstuknummers, boekingen foutief zijn afgehandeld door de API van Exact Online. We adviseren je om onze acties even af te wachten. Zodra wij meer weten, melden we dit via onze statuspage en/of benaderen we deze klanten individueel.

Let op:
Zoals eerder gemeld hebben we de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online (tijdelijk) volledig uitgezet om foutieve boekingen te voorkomen. Je kan ‘gewoon’ verder werken met de Blue10 dienst, alleen komen facturen na het valideren/coderen in de status “factuuracties vertraagd” te staan, waardoor facturen niet geboekt worden in Exact Online. Doordat de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online nu helemaal uit staat, werken ook de volgende functionaliteiten op dit moment niet:
• Het boeken van inkoop- en verkoopfacturen;
• Het deblokkeren van inkoopfacturen voor betaling;
• Aanmaken van een leverancier / klant;
• Het synchroniseren van stamgegevens en geboekte facturen;
• Het aanmaken en koppelen van een nieuwe administratie in de Blue10 dienst met Exact Online.

N.B.
Het valideren & coderen, het goedkeuren en terugzoeken van facturen in de Blue10 dienst functioneert zoals gebruikelijk. Alleen de acties “boeken”, “boeken en blokkeren” en “deblokkeren” worden niet uitgevoerd naar Exact Online. Wanneer de bug in de API van Exact Online verholpen is, en wij zelf ook zien dat alles weer goed functioneert, zullen we de koppeling met Exact Online weer activeren. De facturen worden op dat moment geboekt (en/of gedeblokkeerd) in de juiste administratie in Exact Online.
Oct 14, 09:57 CEST
Update - We hebben bericht ontvangen van Exact dat er een eerste analyse is gedaan door een development team van Exact. Zij willen dit incident a.s. maandag eerst intern bespreken om aan de hand daarvan te bepalen wat de beste oplossing is van het probleem. Maandagochtend wordt er dus weer verder gewerkt aan dit incident. Op het moment dat wij meer informatie en/of een update hebben ontvangen van Exact, melden wij dit via onze statuspage.

N.B. Zoals eerder gemeld hebben we de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online (tijdelijk) volledig uitgezet om foutieve boekingen te voorkomen. Je kan ‘gewoon’ verder werken met de Blue10 dienst, alleen komen facturen na het valideren/coderen in de status “factuuracties vertraagd” te staan, waardoor facturen niet geboekt worden in Exact Online. Wanneer de bug in de API van Exact verholpen is en wij zelf ook zien dat alles weer goed functioneert, zullen we de koppeling met Exact Online weer activeren. De facturen worden op dat moment geboekt in de juiste administratie.
Oct 12, 20:21 CEST
Identified - We hebben samen met Exact geconstateerd dat er een bug is opgetreden in de API van Exact Online, waardoor in sommige situaties boekingen foutief zijn afgehandeld. Om die reden hebben wij besloten om de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online (tijdelijk) uit te zetten voor al onze klanten met Exact Online.

Wat gaat er fout?
Om te begrijpen wat er fout gaat, geven we eerst uitleg over de werking van de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online. De koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online functioneert op basis van de credentials van een gebruiker in Exact Online. Bij het aanmaken en bijwerken van een administratie in de Blue10 dienst, moet een gebruiker een koppeling maken met Exact Online door te klikken op ‘’Maak verbinding met Exact Online’’. Voor het maken van de koppeling wordt op dat moment gebruik gemaakt van de credentials van de gebruiker die de koppeling op dat moment maakt. Deze koppeling wordt niet per administratie gemaakt, maar draait voor alle administraties in één hele Blue10 omgeving over de credentials van de gebruiker die als laatste op “Maak verbinding met Exact Online” in de Blue10 dienst heeft geklikt. Hierdoor draait de koppeling van alle administraties dus onder de credentials van deze gebruiker.

Indien de gebruiker, waaronder de koppeling met Exact Online draait, geen rechten heeft op de administratie waarin een factuur geboekt moet worden, krijgt deze factuur normaal gesproken de status “ongedaan gemaakt”. De reden dat de factuur in deze status komt, is omdat de gebruiker, waaronder de koppeling met Exact Online draait, geen toegang heeft tot de administratie waarin deze factuur geboekt wordt.

We hebben geconstateerd dat op dit moment bovenstaand scenario niet functioneert. Indien de koppeling met Exact Online draait onder een gebruiker die geen rechten heeft tot alle administraties in Exact Online en er wordt een factuur geboekt in een administratie waar deze gebruiker geen rechten tot heeft, dan wordt deze factuur niet ‘’ongedaan gemaakt’’ in de Blue10 dienst, maar geboekt in de administratie die deze gebruiker als laatst heeft geopend in Exact Online.

Wat kan je nu doen?
We hebben de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online tijdelijk uitgezet om foutieve boekingen te voorkomen. Je kan ‘gewoon’ verder werken met de Blue10 dienst, alleen komen facturen in de status “factuuracties vertraagd” te staan, waardoor facturen niet geboekt worden in Exact Online. Wanneer de bug in de API van Exact verholpen is en wij zelf ook zien dat alles weer goed functioneert, zullen we de koppeling met Exact Online weer activeren. De facturen worden op dat moment geboekt in de juiste administratie.

Let op:
Doordat de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online nu helemaal uit staat, werken ook de volgende functionaliteiten niet meer:
• Het boeken van inkoop- en verkoopfacturen;
• Het deblokkeren van inkoopfacturen voor betaling;
• Aanmaken van een leverancier / klant;
• Het synchroniseren van stamgegevens en geboekte facturen;
• Het aanmaken en koppelen van een nieuwe administratie in de Blue10 dienst met Exact Online.

Tot slot
We realiseren ons dat het een BTW maand is en dat verstoringen in het boeken van facturen ongewenst zijn. We moeten alleen uiterst zorgvuldig te werk gaan en om mogelijk foutieve boekingen te voorkomen, zien wij op dit moment geen andere mogelijkheid dan tijdelijk de koppeling tussen de Blue10 dienst en Exact Online geheel uit te schakelen.

Exact gaat de bug dit weekend verder uitzoeken en daarna werken aan een oplossing. Zodra wij meer informatie hebben ontvangen van Exact, melden we dit via onze statuspage.
Oct 11, 19:59 CEST
Beschikbaarheid website ? Operational
Login ? Operational
Tekstherkenning ? Operational
API ? Operational
Exact Online ? Major Outage
Twinfield ? Operational
FinMaster ? Operational
Unit4 API ? Operational
iMuis ? Operational
Lokale boekhoudsystemen ? Operational
Binnenhalen documenten ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Oct 13, 2019

No incidents reported.

Oct 10, 2019

No incidents reported.

Oct 9, 2019

No incidents reported.

Oct 8, 2019

No incidents reported.

Oct 7, 2019

No incidents reported.

Oct 6, 2019

No incidents reported.

Oct 5, 2019

No incidents reported.

Oct 4, 2019

No incidents reported.

Oct 3, 2019

No incidents reported.

Oct 2, 2019

No incidents reported.

Oct 1, 2019

No incidents reported.

Sep 30, 2019
Resolved - De achterstand is weggewerkt. De documenten komen weer in het splitsscherm en/of valideerscherm met de snelheid die je van de Blue10 dienst gewend bent.
Sep 30, 11:24 CEST
Monitoring - Door een gedeeltelijke verstoring in één van de achtergrondprocessen van de Blue10 dienst is er een achterstand ontstaan in het verwerken van documenten na het importeren. Documenten zijn hierdoor niet in het splitsscherm gekomen of zijn na het splitsen niet doorgegaan naar het valideerscherm.

Dit is inmiddels opgelost en alle documenten worden weer verwerkt. Vanwege de achterstand kan het wel langer duren dan je van de Blue10 dienst gewend bent voordat de documenten beschikbaar zijn in het splitsscherm en/of valideerscherm.
Sep 30, 08:42 CEST