Update - Zoals we vorige week hebben aangegeven is gefaseerd een update uitgerold waarin we een component hebben aangepast die mogelijk de vertragingen in de Blue10 dienst heeft veroorzaakt. In de afgelopen 8 dagen hebben we één korte verstoring gehad, namelijk op woensdagochtend 13 februari 2019 tussen ca. 8.00 uur en ca. 8.45 uur.

We sluiten dit incident als we 14 dagen achter elkaar geen vertragingen of verstoringen hebben gezien in de Blue10 dienst. In de tussentijd blijven we de Blue10 dienst monitoren en hebben, zoals eerder gemeld, meerdere onderdelen geïdentificeerd die we aan het verbeteren zijn om de stabiliteit en performance van de Blue10 dienst te verbeteren.

Als er een relevante update is of we 14 dagen achter elkaar geen vertragingen of verstoringen hebben gezien, melden we dit op statuspage.
Feb 14, 16:55 CET
Update - In de afgelopen dagen hebben we mogelijke oorzaken van de vertragingen geanalyseerd en onderzocht en op basis van onze bevindingen hebben we een update uitgerold waarin we de (mogelijke) oorzaak van de vertragingen hebben geëlimineerd.

Om er zeker van te zijn dat deze update de vertragingen elimineert, hebben we (zoals altijd) de update gefaseerd uitgerold. Nadat we in onze monitoring zagen dat deze update stabiel functioneerde, hebben we deze verder uitgerold. Dit hebben we stap voor stap gedaan door de verschillende applicatieservers (W1, W2, W3, W4 en W5), te zien in de URL in de adresbalk na https://, te updaten. Op dit moment staat de update voor iedere klant live en zien we dat de Blue10 dienst stabiel functioneert.

Tijdens ons onderzoek hebben we ook andere onderdelen geïdentificeerd die we gaan verbeteren om de stabiliteit en performance van de Blue10 dienst te verbeteren.

Komende week blijven we de mogelijke vertragingen in de Blue10 dienst monitoren en daarom sluiten we dit incident nog niet definitief af. We houden je op de hoogte via de statuspagina.
Feb 8, 15:58 CET
Update - Na de storing van vrijdag in de Blue10 dienst hebben we dit incident opengelaten tot we er zeker van zijn dat de Blue10 dienst weer 100% functioneert zoals dat van ons verwacht mag worden.

Gisteren en vanochtend hebben we helaas nog een korte verstoring ondervonden in de Blue10 dienst waardoor klanten korte tijd niet met de Blue10 dienst konden werken. We hebben snel in kunnen grijpen, waardoor de impact gelukkig beperkt bleef.

De eerste structurele wijzigingen om de oorzaak van de verstoringen die sinds vrijdag optreden zijn, zijn inmiddels doorgevoerd. We zijn bovendien aan het onderzoeken of we de netwerkarchitectuur verder kunnen vereenvoudigen om de kans op dergelijke verstoringen in de toekomst te minimaliseren en de performance van de Blue10 dienst verder te verbeteren.

We sluiten dit incident nog niet af en houden je op de hoogte van de voortgang.
Feb 5, 17:25 CET
Monitoring - Het probleem met de melding 'Onbekende fout' is opgelost door het toepassen van een workaround. In onze hosting omgeving viel de verbinding met de gebruikersdatabase weg waardoor deze melding naar voren kwam. We blijven het probleem monitoren zodat we de oorzaak kunnen achterhalen en we het structureel kunnen oplossen.
We laten het op deze statuspagina weten wanneer het probleem volledig is opgelost.
Feb 1, 17:19 CET
Investigating - We zien helaas weer problemen naar voren komen in de Blue10 dienst die leiden tot de melding 'Onbekende fout' in de webbrowser.

Als je opnieuw navigeert naar de pagina, kan het zijn dat de melding 'Onbekende fout' verdwijnt en je de opgevraagde pagina ziet. Het kan helaas ook gebeuren dat de melding 'Onbekende fout' weer terugkomt. Probeer het dan nogmaals.

We zijn aan het onderzoeken hoe dit komt en gaan het zo snel als mogelijk oplossen. We houden je op de hoogte en hopen je zo snel mogelijk bericht te geven dat de Blue10 dienst weer naar behoren werkt.

Onze excuses voor het ongemak.
Feb 1, 15:27 CET
Beschikbaarheid website   ? Operational
Login   ? Operational
Tekstherkenning   ? Operational
API   ? Operational
Exact Online   ? Operational
Twinfield   ? Operational
FinMaster   ? Operational
Unit4 API   ? Operational
iMuis   ? Operational
Lokale boekhoudsystemen   ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Feb 19, 2019

No incidents reported today.

Feb 18, 2019
Resolved - Zoals gemeld in de vorige update hebben we in samenwerking met de API support van Exact Online de problemen achter de foutmeldingen met foutcode 500 achterhaald. In de afgelopen dagen hebben we gefaseerd een update uitgerold waarin de Blue10 dienst weer inhoudelijke foutmeldingen toont op het moment dat een foutcode 500 wordt ontvangen uit Exact Online. Op dit moment staat de update voor iedere klant live en staat er bij de foutcode 500 een inhoudelijke foutmelding.
Een foutmelding vanuit Exact Online wordt in de Blue10 dienst in rode tekst getoond, linksboven in de factuurkop en linksonder in de historie van de factuur.

Let op: De fout waardoor de factuur ongedaan gemaakt is, is dus niet verholpen. Er is alleen, net zoals voorheen, inzichtelijk gemaakt waarom de boeking ongedaan gemaakt is. Facturen met een foutcode 500 dien je opnieuw te boeken door de actie ‘Boeken en blokkeren’ of ‘Factuur boeken’ uit te voeren. De boeking zal opnieuw ongedaan gemaakt worden, maar daarna krijg je in de Blue10 dienst wel een duidelijke foutmelding te zien. Na het verhelpen van deze foutmelding kan de factuur nogmaals geboekt worden vanuit de Blue10 dienst. De boeking is daarna wel beschikbaar in Exact Online.
Feb 18, 17:21 CET
Monitoring - In samenwerking met de API support van Exact Online hebben we de problemen achter de foutmeldingen met foutcode 500 kunnen achterhalen. Zoals toegelicht in de vorige update zag Blue10 geen foutmelding meer bij de foutcode die de Blue10 dienst terugkreeg vanuit Exact Online op moment dat er een factuur geboekt werd vanuit de Blue10 dienst in Exact Online. Blue10 krijgt een foutcode 500 terug, waarbij voorheen alleen de foutcode 500 vastgelegd werd. Bij de API van Exact Online krijgt Blue10 een foutcode op het moment dat er een boeking niet gemaakt kan worden vanwege (een beperking in) de gebruikersrechten van de gebruiker waaronder de koppeling gemaakt is of vanwege instellingen in Exact Online die het niet mogelijk maken om de betreffende factuur vanuit de Blue10 dienst te boeken in Exact Online.

Blue10 en Exact Online hebben dit gezamenlijk opgelost en er wordt vanaf vandaag een update uitgerold waarin de Blue10 dienst weer inhoudelijke foutmeldingen toont op het moment dat een foutcode 500 wordt ontvangen uit Exact Online. Een foutmelding vanuit Exact Online wordt in de Blue10 dienst in rode tekst getoond, linksboven in de factuurkop en in de historie van de factuur (linksonder). Om er zeker van te zijn dat deze update dit issue heeft verholpen, gaan we (zoals altijd) de update gefaseerd uitrollen. We doorlopen dit proces stap voor stap door de verschillende applicatieservers (W1, W2, W3, W4 en W5), te zien in de URL in de adresbalk na https://, te updaten. Op het moment dat alle applicatieservers geupdate zijn en we geen nieuwe meldingen van klanten ontvangen, zullen we dit incident definitief afmelden.
Feb 13, 17:03 CET
Identified - De afgelopen dagen hebben Blue10 en Exact samen verschillende incidenten geanalyseerd om de oorzaak van de plotseling opkomende foutmeldingen (500 – internal server error) te achterhalen. We hebben geconstateerd dat deze foutmeldingen optreedt bij de verwerking van (directe) inkoopfacturen (anders dan de verwerking van kostenfacturen). Klanten die alleen kostenfacturen verwerken ondervinden geen hinder van deze foutmeldingen.

In de Blue10 dienst krijgen klanten foutmeldingen te zien die beginnen met foutcode 500. Gebruikers zien deze foutmelding op het moment dat een boeking gemaakt wordt vanuit de Blue10 dienst in Exact Online. Bij deze analyse hebben we samen met Exact een aantal incidenten direct kunnen oplossen en afmelden. Op dit moment staan er nog een aantal incidenten open, die allemaal een vergelijkbare oorzaak lijken te hebben: De 500 melding duidt ofwel op een beperking in de rechten van de gebruiker waaronder de koppeling (tussen Blue10 en Exact Online) draait ofwel op bepaalde instellingen die in Exact Online niet goed staan om de boeking succesvol uit te kunnen voeren.

Blue10 en Exact hebben gezamenlijk met enkele klanten contact gehad, waarna we hebben geconstateerd dat de foutmeldingen die achter de 500 melding zitten voor Blue10 geen nieuwe foutmeldingen bleken te zijn. Na aanpassingen in bijvoorbeeld de instellingen in Exact Online, kon de boeking alsnog succesvol worden doorgezet vanuit de Blue10 dienst naar Exact Online. Het lijkt erop dat Blue10 deze foutmeldingen voorheen onder een andere foutcode terugkreeg en daardoor wel kon tonen aan de gebruiker in de Blue10 dienst. De gebruiker kon aan de hand van deze foutcode bijvoorbeeld een instelling in Exact Online aanpassen, waarna de boeking alsnog succesvol uitgevoerd kon worden. Op dit moment krijgt de Blue10 dienst alleen een 500 foutcode, zonder melding of context, waardoor we de foutcode niet kunnen adresseren en een gebruiker dus ook geen instructie kunnen geven om de foutmelding te verhelpen.

Exact en Blue10 zijn samen aan het onderzoeken waar dit vandaan komt en we hopen spoedig met een passende oplossing te komen, zodat gebruikers in de Blue10 dienst geen 500 meldingen meer krijgen zonder melding bij de foutcode.

Als we een update hebben, melden we dit wederom op statuspage.
Feb 8, 16:29 CET
Investigating - We zien de afgelopen dagen foutmeldingen in de koppeling met Exact Online naar voren komen die we nog niet kunnen verklaren. Bij acties zoals 'factuur boeken', 'boeken en blokkeren' of 'betaalblokkering opheffen' zien we in de workflow van de Blue10 dienst de volgende melding in de historie: 'The remote server returned an error: (500) Internal Server Error'. Gerelateerd hieraan zijn er ook problemen te zien in de synchronisatie van stamgegevens, leveranciers en bestellingen die niet (volledig) overkomen naar de Blue10 dienst.

We zien op LinkedIn dat meerdere partners hinder ondervinden van dezelfde foutmeldingen, wat voor ons een signaal was om contact op te nemen met de API support van Exact Online om onze bevindingen te delen. Exact is aan het onderzoeken wat er fout gaat en komt in de loop van deze week bij ons terug.

Als we een update hebben, melden we dat op statuspage.
Feb 5, 17:47 CET
Feb 17, 2019

No incidents reported.

Feb 16, 2019

No incidents reported.

Feb 15, 2019

No incidents reported.

Feb 12, 2019

No incidents reported.

Feb 11, 2019

No incidents reported.

Feb 10, 2019

No incidents reported.

Feb 9, 2019

No incidents reported.

Feb 7, 2019

No incidents reported.

Feb 6, 2019

No incidents reported.